Skip available courses

Available courses

Madhumuni makubwa ya kozi hii ni kuwapatia vijana wanaofanya biashara ndogondogo uwezo wa kujenga stadi katika ujasiriamali na kuongeza kipato. Kozi hii inatolewa kwa vijana kwa ushirikiano kati ya NBC na TAYOA

YALIYOMO

1. Kuunda Vikundi

VIKUNDI  ni  muungano wa watu wenye nia moja wakiwa na dhamira madhubuti kuweza kukabiliana na changamoto zinazo wakabili. Changamoto hizo zinaweza kuwa za kiuchumi, kiutamaduni na kijamii. Muundo mzuri wa vikundi ........Soma zaidi....

2. Andiko la Biashara

Mpango wa biashara ni kauli rasmi ya seti ya malengo ya biashara na mpango kwa ajili ya kufikia malengo hayo.Andiko hili la biashara huonyesha pia fursa zilizopo, rasilimali na jinsi vitakavyotumika ,mpangilio mzima wa kutekeleza biashara ikiwa ni pamoja na uongozi na usimamizi  wa biashara kwa hapo baadaye kwa upande wa kitaasisi na kifedha... Soma zaidi...

3. Masoko

Soko ni utaratibu au mtindo  uliowekwa kwa mujibu wa kanuni /sheria  kumwezesha mfanya biashara kuuza bidhaa zake kwa wateja/walaji, na Masoko ni shughuli yoyote ile anayofanya mfanyabiashara ili kuimarisha biashara yake. Kozi hii itakusaidia kufikiri ki- masoko na kuelewa mbinu za masoko, utafiti wa soko... Soma zaidi...

4. Ujasiriamali

Neno ujasiriamali linatokana na maneno mawili ambayo ni UJASIRI na MALI hivyo maana ya ujasiriamali ni kuwa na  i) Ujasiri au mshawasha wa......Soma zaidi..

5. Biashara

Biashara ni pamoja na hali ya kununua na kuuza, kuzalisha mali na kuuza utaalam. Wito na makubaliano ya kipekee yenye lengo la kibiashara kwa nia ya kupata faida. Kulingana na sera ya taifa ya biashara ya mwaka 2003 mgawanyo wa biashara kwa wajasiamali ni kama ifuatavyo:... Soma zaidi...

6. Mtaji

Hapa tunajumuisha aina zote za uzalishaji ambazo zinaweza kutumika katika ubunifu unaoweza kuongeza thamani katika bihaa au huduma inayotolewa .Yaani njia ya kukufikisha au haki uliyo nayo juu ya aina ya mtaji utakayoitumia kutengeneza/kuzalisha faida. Hizi zinaweza kuwa kigezo cha ofisi, zana, fedha... Soma zaidi....

7. Haki Miliki/Hataza

Haki miliki ni haki ya umiliki wa jumula inayotolewa na serikali kwa ugunduzi au kwa umiliki kwa kipindi maalumu. Kwa kawaida ni kipindi cha miaka 20 tangu umiliki ukabidhiwe kwa muhusika. Ni muhimu kama mjasiriamali kuwa na umiliki wa biashara yako. Vitu ambavyo unaweza kuwa na haki miliki navyo na  namna ya kuzipata vinaelezewa hapa... Soma zaidi...

8. Kupanga gharama na Bei

Pata uelewa na kupanga gharama mbalimbali katika biashara zako (gharama za moja kwa moja na gharama zisizo za moja kwa moja) na kuelewa jinsi ya kupanga bei ya bidhaa yako ili kupata faida na biashara yako kuendelea kukua. Bei ni jumuisho la .... Soma zaidi..

9. Kuweka Kumbukumbu

Ni muhimu kuweka kumbukumbu ya biashara zako ili kukusaidia kutambua mwelekeo wa biashara yako. Pia inakusaidia kuweza kusaidika na wafanyabiashara wengine kama taasisi za kifedha. Muundo mzuri wa kuweka kumbukumbu zako ni kama huu ..... Soma zaidi...


CONTENT

1. Your Company

In the Your Company section, you will describe your company ownership, legal establishment,facilities, and basic numbers. If you don't know the answers to these questions, we will help you througn it step by step.... Read more...

2. Your Market

Here you will describe your Market segemnt strategy, market needs, trends, and growth. The market segementation concept is crucial to market assessment and market strategy. Divide the market into workable market segements - .....Read more...

3. Your Sales Forecast

Inventory management and cash flow are directly dependent on accurate forecasts.  Forecasting for new businesses requires research of the target market, competitors, and trading area.This section will guide you on nhow to develop your sales forecast....Read more....

4. Your Marketing Plan

A company needs a marketing plan just as it needs a business plan. Here's how to write a marketing plan that works as hard as you do....Read more....

5. Your Management Team

The techniques, processes and tools for organizing and coordinating people that you set will result into a good management team. These are to be set ..... Read more...

6. The Bottom line

Now that you have projeccted your sales, cost of sales and personnel expenses, you are probably starting to think about comparing expenses to your sales. The bottom line section will give you the opportunity to do ....Read more....

7. Cash is King

Cash is King is an expression sometimes used in analyzing businesses or investment portfolios. It may refer to the importance of cash flow in the overall fiscal health of a business.Cash should not be confused with profits...Read more...

8. Financial Plan

Many small businesses fail because of insufficient planning and funding.This section gives you an opportunity to summarize your financial statements, review your business ratio and compare them to industry averages....Read more....

9. Business Plan  Consultation

The myth that a business plan is only for startups gets in the way far too often. If you own or run a company, you probably want to grow it.And if you want to grow a company, then you want to plan that growth .And the planning is only the beginning, you want to use the full planning process to manage growth. Think for just a minute about how many different reasons there are for existing company to plan its growth. There is a need, first of all to control your company’s destiny, to set long term vision and... Read more..

10. Business Forecasting

Business Forecasting is not a pure science. It is more likely to be a matter of common sense, patience, research, and educatedguessing than statistical analysis or higher mathematic..Read more

11. Focus on Customer Benefit... Read more...

12. Growing your Business...Read more...

13. SWOT Analysis.... Read more...

14. Target your market Forecast.. Read more...

15. Market Research...Read more...

1. Jamu

Jamu ni bidhaa itakanayo na matunda yalisogwa(puplp) na kuchemshwa pamoja nasukari ya kutosha kiasi cha kupata asilimia 65-68% za chembechembe ngumu (soluble solids), kutegemea kiasi cha tindikali(acid) na penctin iliyopo.... Soma zaidi...

2. Biskuti

Biskuti hutengenezwa kutokana na unga wa ngano. Ziko biskuti za aina mbalimabli kutegemea umbo,ukubwa, ladha na ujazo....Soma zaidi...

3. Uji mzito wa Nyanya

Uji mzito wa nyanya ni bidhaa inayotokana na juisi au nyanya zilizosagwa na kuondolewa mbegu na ngozi. Hii huweza kukaa muda mrefu zaidi bila kuharibika na kuja kutumika kama kiungo(nyanya) wakati nyanya zinapokuwa adimu. Maandalizi yake .......Soma zaidi.....

4. Mvinyo

Mvinyo ni kinywaji kinachotengenezwa kutokana na juisi za matunda kama vile ndizi mbivu,machungwa,mapapai, mapera zabibu, malimao n.k. Utengenezaji wake ni rahisi kama ukifuata maelekezo yafuatayo...Soma zaidi....

5. Mafuta ya Alizeti

Mafuta ya Alizeti yameibuka kupendwa na wengi kwa kuoneka ni mazuri kiafya na uvunaji wake au kilimo chake hakina matatizo ili mradi tu kunakuwepo na mvua za kutosha kwa wakulima. Usindikaji wa mafuta haya pia unaweza kuongeza thamani na ubora wake kwa biashara. Namna ya kusindika.....Soma zaidi...

6.Vyakula vitokanavyo na Nafaka

Vyakula vya lishe na nafaka vinatengenezwa kwa ajili ya kulikize ziwa kwa watoto, wajawazito wanaonyonyesha na kwa ajili ya kutokuwa na lishe kamili kwa vikundi mbalimbali vya watu, hasa wasioweza kupata chakula cha kutosha. Taratibu za utayarishaji wake ni kama huu..... Soma zaidi..

7. Juisi

Juisi za matunda  hutumiwa kama viburudisho, kadhalika ni vikata kiu na vina viini vya lishe muhiumu. Ili juisi iweze kukaa muda mrefu bila kuharibika inapaswa kuzingatia vitu muhimu wakati wa kuiandaa. Hatua za awali za kuzingatia ..... Soma zaidi..

8. Keki

Keki hutengenezwa kutokana na unga wa ngano, mafuta, mayai na vikolezo mbalimbali. Ili uweze kutengeneza keki zenye ubora unapaswa kuwa makini kwenye kila hatua unayopitia katika utayarishaji wake. Mambo muhimu ya kuzingatia kabla, wakati na baada ya kuandaa keki yako ni .... Soma zaidi...

9. Siagi ya Karanga (Peanut Butter)

Siagi ya karana ni uji/laini mzito uliotengenezwa kutokana na karanga zilizokaangwa na kusagwa. Siagi hii inaweza kuongezwa utamu na vitamini. Siagi hii huaribika haraka zaidi endapo haitafuata mtiririko mzuri wa usindikaji. Hatua zifuatazo .....Soma zaidi....

10. Achali ya Mbilimbi

Achali ya mbilimbili ni bidhaa inayotokana na usindikizaji wa zao moja kwa kutuia chumvi.Bidhaa hii ikisha sindikwa hifadhi yake inatokana na tindikali aina ya asetiki. Mazao yanayoweza kutengeneza achali ni Embe, ndimu, kabuji(kimchi), matango .....Soma zaidi....

11. Utengenezaji Mkate

The concepts,Entrepreneur, Entreprese and Enterprenuership have been developing gradually. In this Course the lesson about Entrepreneurial development will be coverd.

The course will cover different section such as:

1. Entrepreneur...Read more..

2. Entrepreneurship...Read more...

3. Women Entrepreneurship...Read more...

4. Rural Entrepreneurship... Read more...

5. Tourism Entrepreneurship... Read more...

6. Agri Preneurship... Read more...

7. Social Entrepreneurship... Read more...

8. Family Business... Read more...

9. Factor Affecting Entrepreneurship Growth...Read more...

10. Entrepreneurial Motivation... Read more...

CONTENT

1.STARTING A BUSINESS

Is Entrepreneurship For You?..... Read more...

2. TYPES OF BUSINESSES

The legally accepted types of businesses are... Read more...

3. FINANCING YOUR BUSINESS

One key to a successful business start-up and growth is your ability to obtain and secure appropriate financing...Read more...

4. BASIC FINANCING

While poor management is cited most frequently as the reason businesses fail: inadequate or ill-timed financing is a close second...Read more...

5. BUSINESS PLANS

A  business  plan  precisely  defines  your  business,  identifies  your  goals,  and  serves  as  your  firm's resume... Read more...

6. BUSINESS MARKETING

Marketing programs, though widely varied, are all aimed at convincing people to try out or keep  using  particular  products  or  services... Read more...

7. CUSTOMER SERVICE

The growing significance of meeting  -- or exceeding  -- customer demands for quality service has special implications for small business...Read more...

8. BUSINESS MANAGEMENT

Financial statements can be used as a roadmap on your business journey to economic success. Using numbers can steer you in the right direction and help you avoid costly mistakes...Read more...